Loại Mua vào Bán ra
CAD 17223.74 18058.21
CHF 23161.62 24283.77
EUR 24960.98 26533.06
GBP 29534.14 30656.9
JPY 202.02 214.74
THB 666.2 786.99
USD 23075 23245