Loại Mua vào Bán ra
CAD 17176.5 17627.25
CHF 23043.81 23600.9
EUR 25406.72 26248.54
GBP 30116.29 30598.59
JPY 208.38 216.64
THB 748.3 779.51
USD 23120 23240