Loại Mua vào Bán ra
CAD 17366.39 17822.11
CHF 23195.45 23756.18
EUR 25676.62 26527.35
GBP 29620.78 30095.11
JPY 206.79 214.94
THB 751 782.32
USD 23150 23270